Arteriografi

ARTERIOGRAFI
-Testa din Hjärt-kärl hälsa

Vilken ålder har dina blodkärl?
Ta chansen att förebygga en hjärtattack.
Rådgivning ges i samband med scanning.

 

 

 

Arteriografundersökningen visar förekomst och grad av åderförkalkning (atheroskleros och annan artärstelhet) i just Dina blodkärl.

Atheroskleros anses orsaka bl.a. hjärtinfarkt och stroke.

Syftet med undersökningen är:

* Att hitta symtomfria individer (dvs. förefaller vara friska) med kärlskador i tidigt skede för att kunna minska risken för framtida insjuknande i hjärtinfarkt och stroke.

*Att motivera friska personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom till en sundare livsstil, vilket är den dokumenterat viktigaste förebyggande insatsen mot hjärt- och kärlsjukdom.

* Att med uppföljning stödja behandlingsinsatser för optimal blodkärlsfunktion och med aktuella kunskaper underlätta individuell rådgivning.

VIKTIG information om dina blodkärl!

ARTERIOGRAFI –
Testa din Hjärt & Kärlhälsa 

 

 

Boka tid:  www.friskvardsvaningen.se  eller ring Heidie 0731801935