Frekvenshologram

Produkter för din mobil och elektronik!


 

Quantumhologrammets inbäddade biologiska frekvenser genererar ett konstant biologiskt fält runtomkring sig när hologrammet placeras t.ex. på mobiltelefon, elektronik och elektriska utrustningar m.m.

 

 

Hologrammet kan skydda mot statisk strålning som är mycket skadlig för kroppen. Quantumhologram kan skydda kroppens bioenergi från de farliga och skadliga El och Elektromagnetiska fältens ”elaka” och statiska strålning.

Produktbeskrivning:
Placera hologrammen på din elektriska och strålande telefon, TV, dator, skärm och spelenhet m.m. Våra Quantum hologram med Skalär Frekvensenergi strålar inte som Hz, magnetiska el. radioaktiva vågor utan expanderar utåt i dynamiska energifält, longitudinella vågor som kan generera sin energi till andra objekt utan att förlora sin egen energi.
Teknologin bygger på Skalär Frekvensenergi, Geometri och TCM en beprövad och väl fungerande metod, skydda, stärka det önskvärda och dämpa det icke önskvärda så kroppens energier genererar optimal effekt och prestanda för att skydda, balansera och stärka kroppens egen energi till ett stabilt och konstant tillstånd (homeostas).

Vi har valt att använda oss av ”Rainbowhologram” av varumärket MYLAR som är av materialet BoPET. p.g.a. höga krav på hållfasthet, kemisk och dimensionell stabilitet, öppenhet, reflexionsförmåga, gas och arom barriäregenskaper samt sin elektriska isolering mot statisk elektricitet. Hologrammet har utvecklats från spetsforskning inom NASA, Medicinsk forskning och Biomolekylär fysik, som anser att dessa frekvensspektrum är viktiga för människors välbefinnande.
Genom en unik process i en Quantum Field Program Generator som producerar ”Schumannresonanser” tillförs Quantum hologrammen ”skalära frekvenser” betydelsefulla frekvenser under vissa bestämda och unika frekvensintervaller.

Vår unika Quantumteknologi med ”Skalär Frekvensenergi” kan skydda och stärka kroppens biologiska energi.

PRIS:
1-pack 150 kr = 150 kr/st
2-pack 260 kr = 130 kr/st
5-pack 600 kr = 120 kr/st