Magnesium

 

Det optimala magnesiumtillskottet

När magnesiumoljan sprutas på huden assimileras den nästan omedelbart av kroppen, den kanaliseras direkt till den cellulära nivån där magnesium omedelbart kan börja att minska inflammation, stoppa smärta, och reparera bindvävs skador.

 

Många andra ”magnesiumoljor” består av ren magnesiumklorid, som bara ger marginella resultat då de antingen avdunstar snabbt eller torkar som ett täcke på huden utan att absorberas. Dessutom kan dessa produkter innehålla tungmetaller och toxiner.

Sunfoods Magnesiumolja består istället av en amibitiöst utarbetad form av (håll i er nu…) magnesiumkloridhexahydrat, utvunnet från havssalt, där magnesiumjonerna är lösta i superrent vatten, vilket borgar för ett optimalt upptag!

Vetenskapligt Källa: Docent Rune Eliasson

Magnesium är den fjärde vanligaste metalljonen i kroppen. Magnesium ingår i mer än 300 viktiga enzymer och reglerar många processer i våra cellmembran. Magnesiumbrist går inte att avläsa i blodprov. Magnesiumbrist är vanlig på grund av att vår jord i dag innehåller mindre magnesium än förr.

Magnesium är viktigt för:

* cellers funktioner, *en normal hjärtfunktion, *ett normalt skelett , *tandemaljens hållfasthet, *ett normalt immunförsvar, *sockeromsättningen

Det finns minst 100 vetenskapliga artiklar om hur bra magnesium är för hjärtat.

Efter hjärtoperationer och lungtransplantationer används magnesium som standardbehandling då använder man magnesiumsulfat som har hög biotillgänglighet.

Varför bryr sig skolmedicinen inte om magnesium?

Många läkare kan för lite begrepp om biotillgänglighet.

Inom forskningen prioriterar man inte att forska på substanser som inte går att patentera. Det viktiga är att ta fram ämnen som kan patenteras och generera stora vinster. Det är ett generellt problem som försvårar behandlingen av patienterna. Det finns många naturliga vitaminer och mineraler som skulle kunna betyda väldigt mycket för bättre patientbehandling. Magnesium är bara ett i raden av sådana ämnen.Dessutom skulle en sådan behandling kunna spara mycket pengar för den ekonomiskt ansträngda hälso- och sjukvården. Bo Zackrisson

Här kan du beställa magnesium: www.heidieskostillskott.se

Referenser:

1. Klevay LM & Milne DB, (2002), Am J Clin Nutr; 75:550-4
2. hrtp : I I nrtritionsecurity.org
3. Frick, Mats. Atrial fibrillation: clinical presentation and management,
with special emphasis on magnesium therapy.
2ooo-Talets Vetenskap 3/2012