Magnesium

 

DET OPTIMALA MAGNESIUMTILLSKOTTET

När magnesiumoljan sprutas på huden assimileras den nästan omedelbart av kroppen, den kanaliseras direkt till den cellulära nivån där magnesium omedelbart kan börja att minska inflammation, stoppa smärta, och reparera bindvävs skador.

 

Många andra ”magnesiumoljor” består av ren magnesiumklorid, som bara ger marginella resultat då de antingen avdunstar snabbt eller torkar som ett täcke på huden utan att absorberas. Dessutom kan dessa produkter innehålla tungmetaller och toxiner.

Sunfoods Magnesiumolja består istället av en amibitiöst utarbetad form av (håll i er nu…) magnesiumkloridhexahydrat, utvunnet från havssalt, där magnesiumjonerna är lösta i superrent vatten, vilket borgar för ett optimalt upptag!

Vetenskapligt Källa: Docent Rune Eliasson

Magnesium är den fjärde vanligaste metalljonen i kroppen. Magnesium ingår i mer än 300 viktiga enzymer och reglerar många processer i våra cellmembran. Magnesiumbrist går inte att avläsa i blodprov. Magnesiumbrist är vanlig på grund av att vår jord i dag innehåller mindre magnesium än förr.

Magnesium är viktigt för:

* cellers funktioner, *en normal hjärtfunktion, *ett normalt skelett , *tandemaljens hållfasthet, *ett normalt immunförsvar, *sockeromsättningen

Det finns minst 100 vetenskapliga artiklar om hur bra magnesium är för hjärtat.

Efter hjärtoperationer och lungtransplantationer används magnesium som standardbehandling då använder man magnesiumsulfat som har hög biotillgänglighet.

Varför bryr sig skolmedicinen inte om magnesium?

Många läkare kan för lite begrepp om biotillgänglighet.

Inom forskningen prioriterar man inte att forska på substanser som inte går att patentera. Det viktiga är att ta fram ämnen som kan patenteras och generera stora vinster. Det är ett generellt problem som försvårar behandlingen av patienterna. Det finns många naturliga vitaminer och mineraler som skulle kunna betyda väldigt mycket för bättre patientbehandling. Magnesium är bara ett i raden av sådana ämnen.Dessutom skulle en sådan behandling kunna spara mycket pengar för den ekonomiskt ansträngda hälso- och sjukvården. Bo Zackrisson

MAGNESIUMGLYCINAT är en produkt med bis-glycinat, ett vänligare alternativ för magen. Vissa kan vara känsliga för magnesium och då passar magnesium glynicat utmärkt.
Pris: 170:-
Våra produkter beställs via mail: gislaved@atlaskotan.net

Produktinformation

Vår Magnesiumglycinat förpackas i Sverige och är av hög kvalitet.

Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineraler, och det medverkar närmare 300 enzymprocesser. Magnesium bidrar till musklernas avslappning efter sammandragning, är nödvändigt för skelettets kalciuminlagring och behövs för produktion av enzymer samt för proteinsyntesen.

Magnesium är livsnödvändigt,för hjärtat, musklerna och cellernas funktion. Det samverkar med kalcium för att styra cellernas elektriska impulser. Magnesium motverkar även kalciumavlagring i cellen vilket annars kan leda till förkalkning (stelhet) och celldöd. När kalcium lagras i cellerna resulterar det i tics, ryckningar och kramper. Detta motverkas av magnesium.

Magnesium fungerar som ett tändstift för så gott som alla kroppens metabola, energigivande funktioner, samt för bildandet av proteiner från aminosyror. Hjärnan och hjärtat innehåller mest magnesium och det är de som skapar och kräver mest elektrisk energi.

Ett stort problem är att konventionellt odlade grödor odlas i gödseltråg istället för i den mineralrika marken. Detta medför mineralbrister hos plantan. En annan viktig aspekt är att konstgödsel fungerar som en antagonist till magnesium, vilket innebär att växter som odlats med konstgödsel inte tar upp den mängd magnesium som behövs. Magnesium dras dessutom ut ur kroppen vid intag av kaffe, läsk, alkohol och socker då mineralet behövs för att metabolisera och avgifta kroppen från dessa ämnen.

 

Referenser:

1. Klevay LM & Milne DB, (2002), Am J Clin Nutr; 75:550-4
2. hrtp : I I nrtritionsecurity.org
3. Frick, Mats. Atrial fibrillation: clinical presentation and management,
with special emphasis on magnesium therapy.
2ooo-Talets Vetenskap 3/2012