QRS vid läkning

Insats av elektromagnetiska fält vid läkning av frakturer 
och behandling av fysiska trauma

Ett benbrott kännetecknas av ”onaturlig” rörlighet, respektive brist på rörlighet i motsvarande kroppsdel och för det mesta starka smärtor, svullnader och hematom (blåmärken). I många fall kan en relativt liten kraft leda till att ett ben bryts, som t.ex. vid osteoporos. De viktigaste förutsättningarna för läkning av en fraktur är: Så exakt anpassning och kontakt som möjligt mellan benändarna. Absolut immobilitet av frakturen till läkningen är färdig. God cirkulation i den berörda kroppsdelen God callusbildning Behandling av frakturer måste skötas av läkare. Fixering sker med gipsförband. I komplicerade fall måste man använda spikar, ståltråd eller plattor för att få ihop frakturen. Hur snabbt ett benbrott läkes och återigen blir belastningsbart och smärtfritt, är helt beroende på hur fort callus bildas. Trauma kallas samtliga skador, sår och våldspåverkan på kroppen. Dit räknas stukningar och blåmärken såväl som benbrott. Den oftast förekommande orsaken till trauman är idrottsskador och olyckor i hemmet. Smärta, svullnader, missfärgning av huden och ibland funktionshämningar är de uppenbara symptomen på trauma och måste i tveksamma fall fastställas genom läkarundersökning.

Följande effekter av elektromagnetiska fält är av väsentlig betydelse för behandlingen av frakturer och trauman:
Förståelse av den piezoelektriska effekten, induktion av mycket låga elektriska spänningar som reglerar bentillväxt och -struktur.
Ökning av syrekoncentrationen i blodet.
Mineralämnesomsättningen, speciellt kalcium, regleras; detta är av största betydelse för uppbyggnad av benstruktur och muskelfunktionen.
Förbättrar mikrocirkulationen i skadade vävnader, samt hjälper till att utsöndra avfall som syra och andra restprodukter från ämnesomsättningen.
Stimulerar de callusproducerande cellerna.
Aktiverar så kallade reparatörproteiner och anti-inflammatorisk verksamma enzymer vilka understödjer den bästa möjliga återhämtningen av de skadade vävnaderna.
Terapin med elektromagnetiska fält, som vi får optimalt genom att använda QRS 101 Vitalisering, är en komplex terapimetod som inte bara förbättrar cirkulationen och syresättningen. Den verkar också generellt reglerande på ämnesomsättningen.
I kombination med andra behandlingsmetoder inom biologisk och klinisk medicin, lyckas man ofta att lindra symptomen och få ett positivt inflytande på hela processen.

http://www.qrs.nu/fallbeskrivningar.asp
http://www.qrs.nu/information.asp
http://www.qrs.nu/produkter.asp
http://www.qrs.nu/visanyhet.asp?rId=223 http://www.qrs.nu/visanyhet.asp?rId=57
http://www.qrs.nu/bevis.asp