Gruppträning

Nu har du möjlighet att få prova på träningsformen SOMA MOVE hos mig!
Här kan du läsa mer om mitt erbjudande:

Heides somamove

Välkommen att prova på!