Quantum Protection information & produkter

Våra produkter:

Quantum protection-band
Frekvenshologram

Våra produkter beställs via mail: gislaved@atlaskotan.net

Varför använda våra Quantum hologramprodukter?

Quantumhologrammets teknologi har utvecklats från spetsforskning inom NASA och Biomolekylär fysik, som anser att dessa frekvensspektrum är viktiga för människors välbefinnande. Vi har valt att använda högsta kvalité ett så kallat ”Quantumhologram” av varumärket MYLAR med materialet BoPET p.g.a. dess höga krav på hållfasthet, kemisk och dimensionell stabilitet, omfattande reflexionsförmåga, gas- och arom barriäregenskaper samt för dess elektriska isolering mot statisk elektricitet partikel- och kosmisk strålning.

Våra Quantuhologram med Skalär Frekvensenergi Strålar inte som Hz, magnetiska el. radioaktiva vågor utan expanderar utåt i dynamiska energifält, longitudella vågor som kan generera sin energi till andra objekt utan att förlora sin egen energi.

Quantumforskning visar att Quantumhologram kan:
• Stärka kroppens egna frekvenser
• Skydda kroppens biofältsenergi
• Neutralisera skadlig EM-strålning
• Stärka flexibilitet, styrka och balans
• Skydda mot skadlig mobilstrålning
• Ge positiva känslomässiga effekter
• Återställa kroppens elektriska balans
• Användas av alla människor och även djur
• Skydda mot elaka bakterier, virus och parasiter
• Neutralisera skadliga element från dryck och mat